II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu "Nauki Przyrodnicze na Scenie"

„EGZAMIN Z WIEDZY MAGICZNEJ"

Uczniowie gimnazjum w Chwiramie Małgorzata Podgórska, Małgorzata Buciak, Hanna Borowiec, Anita Białek, Barbara Cybulska, Kinga Kudyba, Zuzanna Mizancew oraz Kajusz Mamczarz zajęli II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6".

Festiwal odbył się w gmachu Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 19 i 20 września 2014 r.
W festiwalu wzięło udział ponad 300 nauczycieli i uczniów z ponad 40 szkół podstawowych, ponadpodstawowych, dydaktyków nauk przyrodniczych oraz matematyki z wyższych uczelni i z całej Polski.
Celem poznańskiego festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6" było pokazanie wkładu nauk przyrodniczych w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym nas świecie, uświadomienie uczestnikom festiwalu roli nauk przyrodniczych w rozwoju nowoczesnych technologii,
zaprezentowanie innowacyjnych sposobów nauczania oraz pokazanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów w zakresie uczenia się przedmiotów przyrodniczych.
Występy zespołów oceniane były w trzech kategoriach: demonstracje zjawisk, działania artystyczne związane z wymienionymi naukami (przedstawienia teatralne, fotografie, rysunki, wiersze itp.),
oraz pokazy multimedialne dotyczące różnych problemów związanych z ostatnimi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematyki.
Uczniowie Gimnazjum w Chwiramie prezentowali w czasie festiwalu przedstawienie „Egzamin z wiedzy magicznej", podczas którego młode czarownice zdają egzamin z wiedzy magicznej, prezentują swoje umiejętności czarowania wykorzystując doświadczenia fizyczno- chemiczne.
Występ uczniów Gimnazjum w Chwiramie bardzo podobał się publiczności oraz jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele nauczycieli oraz dydaktycy akademiccy.
Już wkrótce Krajowy Komitet Organizacyjny zajmie się wyłonieniem składu delegacji na Festiwal Science on Stage 2015. Najlepiej ocenione grupy będą reprezentować Polskę w przyszłym roku w Londynie podczas europejskiego finału „Nauki na Scenie", który odbędzie się 17-20 czerwca 2015 roku.
Festiwal ten zgromadzi około 400 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki z około 30 krajów europejskich i pozaeuropejskich.
Do festiwalu uczniów przygotowywała Anetta Mamczarz nauczyciel fizyki oraz Katarzyna Kurczewska nauczyciel chemii.

festiwal nauki1

festiwal nauki2

festiwal nauki3

festiwal nauki6


baner na www 2